درباره اداره كل منطقه جنوب

اداره كل تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي منطقه جنوب جهت انجام بخشي از وظايف حاكميتي، نظارتي و اجرايي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي كه به استناد ماده 7 قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مصوب 19/9/1382 مجلس شوراي اسلامي تاسيس گرديده است به مركزيت شيراز با دو مركز ثابت hf و v/uhf در حال حاضر وظيفه تخصيص و نظارت بر طيف فركانسي و اعمال مقررات و نظارت بر اپراتور هاي دولتي و خصوصي در حوزه ICT و دفاتر پيشخوان خدمات و نظارت بر واردات و صادرات تجهيزات ICT در سطح استان هاي فارس، بوشهر و كهگيلويه و بوير احمد بر عهده دارد.توسعه متوازن ، پايدار و مستمر بخش ICT با تفكر، ادبيات و قواعد رگولاتوري و تمسك به راه شهدائي همچون همكار شهيد صمد عدل آسا در راستاي پيشرفت تحقق اهداف نظام اسلامي در سال «اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل» در بخش ارتباطات همواره سر لوحه كاركنان خدوم آن خواهد بود.

 
 
  سامانه رسيدگي به شكايات 

  

  
Powered by Tetis PORTAL