1 آبان 1392 12:17:35
ميكروفون هاي بي سيم VHF يا UHF
ميكروفون هاي بي سيم VHF يا UHF

طي سالهاي اخير، روند رشد ارتباطات بدون سيم با ظهور تلفن هاي سلولي جهش بزرگي نمود. اين درحاليست ك ه در سال 2003 ارتباطات بي سيم يكصدمين سالگرد تولد خو را جشن گرفت. صد سال پيش و در تاريخ 19 ژوئن 1093 نخستين پيام تلگراف بدون سيم برفراز آتلانتيك تا انگلستان توسط رئيس جمهور روزوولت مخابره شد و اين نقطه آغاز ارتباطات بي سيم و تولد آن به شمار مي رود، بطوريكه امروزه ارتباطات بي سيم به گونه اي در ابعاد زندگي ما نفوذ كرده است. ميكروفون هاي بي سيم نيز از اين موضوع مستثني نيستند و هم اكنون بيش از 200 نوع مختلف از اين ميكروفون ها توسط سازندگان در سرتاسر دنيا توليد و عرضه مي شوند.

يك سيستم ميكروفون بي سيم، معمولاً متشكل از سه بخش اصلي شامل: ميكروون، فرستنده و گيرنده است. اما آنچه كه قابليت حذف سيم را نسبت به سيستم هاي ميكروفون معمولي به اين تجهيزات مي بخشد، قطعاً اجزاء فرستنده و گيرنده آن مي باشند. بخش فرستنده اين تجهيزات معمولاً در قالب يك مجموعه و به همراه بخش ميكروفون و فاقد سيم، ادقام و عرضه مي شوند.

در يستم هاي جديد ميكروفون بدون سيم، دو آنتن مختلف، يكي بر روي بخش فرستنده و ديگري بر روي قسمت گيرنده وجود دارد. هنگاميكه فاصله فرستنده از آنتن گيرنده بيش از حد مجاز افزايش مي يابد، در اين حالت صدا و سيگنال هاي راديويي دچار تحريف و نويز مي شوند. به علاوه استفاده از امواج بالاي فركانسي باند (UHF) كه داراي طول موج كوتاه تري نسبت به (VHF) مي باشند، باعث كاهش بازتابش سيگنالها در محيط مورد استفاده مي شود.
ارسال و دريافت

تمامي سيستم هاي ميكروفون بي سيم، همانند ديگر لوازم بدون سيم، بر مبناي كار با امواج راديويي، الزاماً بر روي يك دسته از باندها و فركانس ها عمل مي كنند. سيستم هاي اوليه ميكروفون بي سيم معمولاً به طريقه (FM) و در محدوده كانال هاي 2 تا 6 تلويزيوني از باند (VHF) عمل مي كردند. اين فركانس ها به علت وجود تداخل با منابع قدرتمند انتشار همگاني( دكل ها پخش برنامه هاي تلويزيوني) و عدم وجود پهناي باند لازم، نمي توانستند كيفيت بالاي صوت را تضمين نمايند. در دهه1970، كميته فدرال ارتباطات آمريكا، محدوده كانال هاي 7 تا 13 تلويزيوني از باند بالاي (VHF) را براي سيستم ميكروفون بي سيم اختصاص داد. كشورهاي ديگر به غير از آمريكا نيز باندهايي را در محدوده مشابه، به اين سيستم ها اختصاص دادند. امروزه نيز باند (وي اچ اف) ميكروفون بي سيم همچون باند (UHF) كاربرد وسيعي دارند. اما باند (UHF) مزاياي بيشتري را در بر دارد، از جمله اينكه اين باند فركانسي تراكم كمتري نسبت به باند (VHF) از نظر كانال هاي تلويزيوني دارد. اما مهمترين مزيت اين باند بالاتر بودن فركانس آن نسبت به (VHF) است. بطوريكه بالا بودن اين فركانس به معناي كوتاه بودن طول موج آن است و كوتاهي طول موج نيز باعث افزايش كيفيت و كاهش نويز صدا مي گردد. علاوه بر اين مدار الكترونيكي فرستنده (UHF) ظريف تر و كوچكتر از فرستنده (VHF) است.

كارخانه جات سازنده بطور معمول فركانس هاي ميان 614 تا 806 مگاهرتز از باند (UHF) را براي توليدات خود در نظر مي گيرند. اين باند كه برابر كانال هاي 38 تا 70 تلويزيوني است، در تلويزيونهاي جديد ديجيتالي دغدغه هاي گذشته را از نظر تداخل و تاثيرات منفي در بر ندارد. گذشته از اين كيمته فدرال ارتباطات آمريكا، باز هم جهت كاهش نگراني ها، باند 2.4 گيگا هرتز را نيز به ميكروفون هاي بي سيم اختصاص داده است. همچنين اين باند، نخستين باند استاندارد جهاني براي ميكروفون هاي بي سيم نيز شناخته شده است.
با وجود آنكه باند مذكور مزاياي زيادي همچون كاهش تداخل، افزايش وضوح و شفافيت صوت، افزايش برد راديويي را به ارمغان مي آورد، اما معايبي را نيز در بر دارد، از جمله آنكه تلفن هاي بي سيم و اجاق هاي مايكرويوو قادر به ايجاد تداخل بر روي اين باند مي باشند و در مرحله بعد باند 5.8 گيگا هرتزي تلفن هاي بي سيم است كه به تازگي تخصيص يافته. از آنجايي كه ميكروفون هاي بي سيم، تنها توليد كننده گان و منابع انتشار امواج راديويي نيستند، بديهي است كه تجهيزاتي همچون رايانه ها، راديوهاي دوطرفه و دستگاه هاي پخش صوت و تصوير، همگي مي توانند منبعي براي ايجاد تداخل هاي احتمالي باشند.

VHF يا UHF

معمولا يكي از سوالاتي كه براي مصرف كنندگان اين وسايل پيش مي آيد، اين است كه: ميكروفون بي سيم خود را در باند (UHF) تهيه كنيم و يا (VHF) ؟

كميته ارتباطات باند (VHF) را به دو قسمت پايين از 49 تا 108 مگاهرتز و قسمت بالا 169 تا 216 مگاهرتز تقسيم بندي نموده است. كه قسمت پايين آن اغلب به لوازمي مانند تلفن هاي بي سيم خانگي، راديو هاي دوطرفه اسباب بازي، كانال هاي تلويزيوني و تجهيزات راديو كنترلي اختصاص يافته است. اماتكه باند ديگري از (VHF) برابر 88 الي 108 مگاهرتز نيز وجود دارد كه آن هم جهت پخش يا انتشار همگاني راديويي با مدولاسيون FM اختصاص يافته و باند مناسبي براي كار سيستم هاي ميكروفون بي سيم نخواهد بود. اين در حاليست كه از باند بالاي (VHF) استفاده هاي حرفه اي وسيعي انجام مي گيرد، براي مثال كميته ملي ارتباطات در آمريكا، باند بالاي (VHF) را به دو قسمت مجزا براي ميكروفون هاي بي سيم تخصيص نموده است. يكي در محدوده 169 تا 172 مگاهرتز با هشت كانال مجزا و ديگري 216 تا 174 مگاهرتز، برابر كانال هاي با اولويت 7 تا 13 تلويزيوني. گفتني است اين باند براي كار ميكروفون هاي بي سيم تداخل هايي با ديگر كاربران دارد اما ميزان آن بسيار كمتر از باند پايين (VHF) است.

در مقابل، باند (UHF) نيز براي سيستم هاي ميكروفون بي سيم شامل چندين تكه باند مختلف است. نخستين مشخصه بارز امواج در باند (UHF) طول موج كوتاه آنها است و اولين مزيت آن، كوتاه بودن آنتن لازم براي ارسال و دريافت امواج آن است. اما در عوض اين خصوصيات موجب كاهش برد در يك سيستم (UHF) در مقابل (VHF) مي گردد. اما از ديگر مزايايي كه اين خصوصيات را تا حدودي جبران مي نمايد، توان خروجي دستگاه ها تا حد 250 ميلي وات و پهناي باند بيشتر براي هر كانال است، بطوريكه فضاي فركانسي فراهم براي فعاليت ميكروفون هاي بي سيم در باند (UHF) هشت برابر بيشتر از باند بالاي (VHF) است. همه موارد فوق حاكي از آن است كه در انتخاب يك سيستم ميكروفون بي سيم، (UHF) بهتر از (VHF) است، اما نه لزوماً، بنابراين توصيه هاي زير را نيز در نظر داشته باشيد:

UHF انتخاب كنيد اگر

با ميكروفون بي سيم خود در چندين شهر مختلف كار خواهيد كرد. استفاده از نواحي مختلف از نظر شرايط تداخل راديويي

از چندين سيستم بدون سيم مختلف علاوه بر ميكروفون بي سيم، به صورت همزمان استفاده مي كنيد

مايليد هزينه بيشتري براي خريد يك ميكروفون بي سيم بپردازيد

VHF انتخاب كنيد اگر

از تعداد سيستم هاي بي سيم كمتري در يك زمان استفاده مي كنيد

در محيطي عاري و يا كم تراكم از امواج راديويي و تداخلات از دستگاه خود اسفاده مي كنيد

نياز به استفاده از ميكروفون خود در شرايطي خارج از ديد مستقيم ميان فرستنده و گيرنده آن خواهيد داشت

و در نهايت، هنگامي كه بودجه شما محدود است
منبع : htt p://w w w . bisim

 

 

Powered by Tetis PORTAL