1 مهر 1396 16:33:30
ساماندهي ارسال پيامكهاي تبليغاتي با شماره‌هاي شخصي
سرپرست سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي خبر داد: پيامك‌هاي تبليغاتي كه با شماره‌هاي شخصي براي مشتركان تلفن همراه ارسال مي‌شود تا پايان مهرماه ساماندهي مي‌شوند.

به گزارش روابط عمومي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي، حسين فلاح جوشقاني با اشاره به تاكيد وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات درباره ساماندهي پيامك‌هاي تبليغاتي گفت: پيامك‌هاي تبليغاتي كه از طريق سامانه‌هاي ارسال پيام كوتاه و با سرشماره‌هاي مختلف براي مشتركان تلفن همراه ارسال مي‌شد با ايجاد سامانه #۸۰۰* به طور مناسب ساماندهي شده است. 
وي افزود: با توجه به نياز به ساماندهي پيامكهاي تبليغاتي كه با شماره‌هاي شخصي ارسال مي‌شوند، ارتقاء سامانه ۱۹۵ و راه‌اندازي بخش دريافت شكايات از طريق پيامك ضروري است تا مشتركان تلفن همراه در صورت لزوم بتوانند پيامك تبليغاتي و شماره ارسال كننده را از طريق پيامك به سامانه ۱۹۵ ارسال كنند. 
فلاح جوشقاني درباره پيامكهاي تبليغاتي كه از سوي دارندگان كسب و كارهاي جديد ارسال مي‌شود گفت: موضوع كسب و كارهاي نو و شيوه تبليغات پيامكي آنها در حال حاضر در رگولاتوري در حال بررسي است تا سامانه‌اي براي اين بخش طراحي شود كه مشتريان كسب و كارها براي دريافت كردن يا نكردن پيامك تبليغاتي از اين كسب و كارها حق انتخاب داشته باشند. 
وي تصريح كرد: براساس نتايج بررسي درصورت نياز مقررات در اين حوزه نيز تدوين و براي تصويب به كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات ارسال مي‌شود.

 

 

Powered by Tetis PORTAL