اداره نظارت بر خدمات ارتباطي وظايف و مسئوليتهاي سازمان را در ارتباط با خدمات ارتباطي نظير خدمات مخابراتي اعم از تلفن ثابت و سيار، خدمات پستي و سرويسهاي فناوري اطلاعات به عهده دارد.

بدين منظور اين اداره علاوه بر اجراي برنامه هاي نظارت و بازرسي از عملكرد شركتهاي داراي پروانه ارائه خدمات ارتباطي و فن آوري اطلاعات پاسخگوي نيازها و مسائل دارندگان پروانه و مشكلات كاربران در راستاي موارد حمايتي سازمان از حقوق مشتركين و استفاده كنندگان از تجهيزات و خدمات مخابراتي، پستي و فناوري اطلاعات در حوزه منطقه جنوب نيز مي باشد.

 

 

 

Powered by Tetis PORTAL